Ved enhver opskæring af træ og efterfølgende forædlingsprocesser fremkommer en anselig mængde biprodukter.

Vi sørger for, at savsmuld, flis, sold og bark bliver til produkter, der kan gøre gavn hos kunderne – f.eks. som råvarer til spånplader, til opvarmningsformål, som afdækning i bede eller som underlag på ridebanen.

Biprodukterne opdeles i følgende hovedgrupper:

Spåner:

Fra rent og ubehandlet grantræ:
Høvlspåner er nedtørret til ca. 18% fugt. Blødt og bøjeligt og anvendes til strøelse til f.eks. heste/kyllinger, træpiller og træindustri

Sold:

Fra rent og ubehandlet grantræ:
Træfiberfragment der anvendes til f.eks. ridehaller, træpiller, træindustri og kraftvarmeværker

Savsmuld:

Fra rent og ubehandlet grantræ:
Træfiberfragment, der anvendes i murstensbranchen, strøelse til heste, slagterier, teglstensindustri, træpiller og øvrige træindustri

Træflis:

Træfiberfragment, der anvendes i celluloseindustrien, kraftvarmeværker og pilleproducenter

Bark:

Træfiberfragment, der anvendes som biomasse til kraftvarmeværker

Sorteret bark:

Træfiberfragment, der anvendes i til bunddække i haverne 

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Vil du I kontakt eller har spørgsmål vedr. vores produkter Er du velkommen til at udfylde vores kontaktformular

Kontakt os