Historik Norlund A/S 

Nørlundfonden
Norlund A/S er 100 % ejet af Nørlundfonden, som ligeledes ejer og driver Nørlund Skov, Tisted Nørskov, Tingskoven og Torstedlund Landbrug.
Til Fondens aktiviteter hører også Nørlund Slot, der er Fondens fælles samlingspunkt. Den nuværende bygning blev bygget i perioden 1581-1597 af Ludvig Munk, men slottes historie går helt tilbage til 1300-tallet og Dronning Magrethe I.

Læs mere om Nørlund Fonden

Please accept marketing-cookies to see this embed.

Aktieselskabet Norlund A/S
På det sted, hvor man nu har savværk, der fylder 14,3 HA, lå der engang et glasværk. Glasværket blev anlagt netop på dét sted, fordi der var brændsel fra skoven og den nærliggende mose.

Glasværket var ejet af Nørlund Gods, under godsejer og kommandør H.E. Bluhme, og lukkede efter nogle år. I stedet grundlagde han savværket i 1878 og placerede det, hvor der samtidig boede mennesker, der kunne beskæftiges.

Savværket har ikke altid haft samme format, som det har i dag. I begyndelsen producerede man træsko og stave til smørdritler og måske lidt bygningstømmer til omegnens landmænd.

Dengang var det mest løvtræ, man behandlede. Nu er det omvendt, nu behandler man kun nåletræ.

Vision

Drømmen

Det bedste savværk i Norden til at producere og levere det rigtige og med en smart anvendelse af alle ressourcer

Med en smart anvendelse af alle ressourcer menes:

 • En drift, der er bæredygtig såvel økonomisk som miljømæssigt.

Ressourcer er:

 • Råvarer, energi, plastik, timer, kørt km, affald osv.

Mission

Kerneforretningen

"Levering af rette produkt til kunden til tiden"

Med rette produkt menes:

 • Produkter i rette styrke, dimension og fugt og i henhold til produktbeskrivelse og den aftalte service.
 • Det skal give mening for kunden, i produktionen og være muligt for råtræ.

Værdier

Kerneværdierne

 • Professionel
 • Ressourcebevidst
 • Engageret
 • Smart

"Det er ikke svært at træffe beslutninger, når man kender sine værdier"

Citat: Roy Disney

Værdiernes Betydning

Professionel

 • Vi har en høj professionel indstilling til vores arbejde.
 • Vi stiller store krav til os selv, vores produkter og vores kommunikation.
 • Vi arbejder struktureret, omsætter mål til resultater og følger op.
 • Vi giver ikke så let op og kæmper for at nå det, vi har sat os for. 

Ressource bevidst

 • Vi anvender alle vores ressourcer med omtanke og stræber efter at gøre en forskel.
 • Vi arbejder løbende med at optimere vores processer og resultater, så spild minimeres.
 • Vi ser miljø og ressource anvendelse i et livscyklusperspektiv.
 • Vi fortæller om vores produkters miljøpåvirkning.

           

 

Engageret

 • Vi engagerer os i hinanden, vores kunder og vores omgivelser. 
 • Vi udviser gensidig respekt, tillid, og samarbejdsvilje. 
 • Vi inviterer til dialog og åbenhed.
 • Vi lytter aktivt og respekterer andres synspunkter. 

 

Smart

 • Vi søger konstant mod mere optimale løsninger, der tilfredsstiller kundernes forventninger. 
 • vi anvender Lean principper som Kaizen og Blitzkaizen, Kaikaku og derfor synlig ledelse et nøglebegreb. 
 • Vi deler viden med hinanden samtidig med, at vi tænker anderledes, er fleksibel og modige. 
 • Vi vil være på forkant med udviklingen og derfor arbejder vi hele tiden på at udvikle os selv, hinanden, vores produkter og vores arbejdsprocesser. 

 

Europa (1)

Fakta om Norlund

Aktieselskabet Norlund A/S er landets største savværk for opskæring af nåletræ til konstruktionstræ, beregnet for såvel det danske som det europæiske marked.

Norlund består i dag af 1 samlet moderne produktionsenhed i Nørlund, som forarbejder nåletræ fra hele landet. Norlund er det største danske savværker målt på fremstilling af tømmer & konstruktionstræ til den danske såvel som til den europæiske byggesektor.

Alle maskiner hos Norlund er topmoderne og opdateret indenfor de seneste år, hvilket givet et højt niveau på kvaliteten, stor produktivitet, og samtidigt en meget stor kapacitet at tilbyde markedet.

Årligt bearbejder vi over 180.000 m³ råtræ på savværket, primært i Rødgran, Sitka og Ædelgran fra de danske skove.

Norlund blev som det første nåletræssavværk i Danmark CE certificeret i henhold til den internationale standard EN 14081-1, der handler om visuel styrkesortering af konstruktionstræ. I 2017 blev Norlund – som det første savværk i Danmark – ligeledes blevet certificeret til maskinsortering af konstruktionstræ.

Norlund er desuden certificeret indenfor FSC, PEFC og ISPM15.

Alt fra produktionen anvendes til færdigvarer, såsom: Dansk tømmer, spær, taglægter, reglar, emballagetræ m.v. Fraskær i form af savsmuld, sold, bark og flis anvendes til videresalg til bl.a. slagterier, rideskoler, kraft/varmeværker, teglværker, pilleproduktion og cellulose – intet går til spilde.

Norlund arbejder med Energiledelse, og igangsætter løbende projekter til minimering af virksomhedens samlede energiforbrug. I 2022 overgår Norlund til at blive certificeret i Miljøledelse. 

Savværket

I 2005 brændte vores daværende savværk ned til grunden og savværket blev genopført samt moderniseret i 2006 med en højteknologisk HEW-savlinje.

Savlinjen producerer med 60-90 m/min. i gennemløb. Max. kapacitet svarer til 1.500 m³ råtræ / 5-10.000 træstammer eller ca. 750 m³ færdigvarer pr. dag.

Savværket kan håndtere træstammer fra 3 til 6 meters længde, og med en max. diameter på 45 cm. Der kan max. saves en højde/bredde på 200 mm.

I 2013 blev det topmoderne HEW-sav anlæg udbygget med 40 nye sorteringsbokse til den eksisterende sorteringslinje, således at der nu er i alt 58 sorteringsbokse.

Der er ligeledes installeret en deformationsscanner, som forbedrer sorteringskvaliteten og frasorterer skæve brædder eller emner med for meget bomkant. Samlet set står savlinjen som den mest moderne savlinje i Danmark.

Høvllinjen

I 2013 etablerede vi et topmoderne høvlanlæg fra Rosens i Sverige, der samtidigt tredoblede vores kapacitet. Høvlen har en hastighed på 80-200 meter i minuttet og kan høvle på 4 sider samtidigt, kappe i længde, flække og lave notsamling
på sidefladerne.

I 2017 etablerede vi et maskinsorteringsanlæg, således at vi fra medio 2017 har været i stand til at styrkesortere C24 i Rødgran, Sitka og Ædelgran og  som den første virksomhed i Danmark.

Høvlanlægget kan håndtere alt fra 2,4 meter op til 6 meter i
længde og en max. bredde på 300 mm*

Tørrestuer

Vi har i alt 10 tørrestuer med en kapacitet på ca. 60.000 m³ pr. år.
I 2011 fik vi installeret Genvex på alle tørrestuer.
Opvarmningen af tørrestuer foregår med eget produceret træ. I 2021 installerede vi et helt nyt softwarestyringssystem til vores tørrestuer - Sokrates Advanced. Systemet hjælper med mere tørring og med minimering af elforbruget. 
I 2022 er vores tørrestuer blevet efterisoleret for ligeledes at minimere varmeforbruget. 

* I 2022 købte vi et nyt produktionsanlæg. Bloksaven anvendes til udskæring af længere og tykkere dimensioner i tømmer. 

Job hos Norlund

Hvis du har lyst til at være en af os, så er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Job