Liste over alle vores certificeringer

Norlund var først med CE-mærkningen af styrkesorteret konstruktionstræ. Norlund er også FSC & PEFC-certificeret samt ISPM 15 godkendt til varmebehandling. Vi har alle de nødvendige certificeringer for at kunne leve op til kundernes forventninger på det nationale som det internationale marked. Du kan altid finde de nødvendige certifikater eller beskrivelser her.

Har du brug for anden information, er du velkommen til at tage kontakt til Norlund.

  Norlund er som det første nåletræssavværk i Danmark CE certificeret i henhold til standarden EN 14081-1, der handler om visuel styrkesortering af konstruktionstræ og er dermed i stand til at kunne levere CE mærkede produkter. Certificeringen blev i 2017 udvidet til at omfatte godkendelse til maskinsortering af konstruktionstræ. Det betyder, at vi nu maskinsorterer alt spærtræ, der leveres som C24.

  CE certificat DK, CE certificat ENG

  Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. FSC udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interessenter. Vil du vide mere, så besøg www.fsc.dk.

  Norlund er certificeret såvel indenfor FSC Chain of custody (COC) og FSC Controlled wood standarden. Såfremt der måtte være spørgsmål til vores Due Dilligence Summary og de valgte kontrolparametre kan certificeringsansvarlig kontaktes på mail bl@norlundwood.com.

  Norlunds certifikatnumre er: DNV-COC-001389 & DNV-CW-001389 og licenskode FSC-C116192.

  Som kunde hos Norlund kan du købe FSC certificerede savskårne varer eller biprodukter som FSC mix credit. Samtidig sælger vi vore biprodukter, som Controlled wood.

  Du kan få mere at vide om FSC ordningen via FSC Danmarks hjemmeside.

  FSC Certificat

  Norlund ønsker som virksomhed at understøtte en bæredygtig udvikling og være med til at tage et ansvar for miljø, klima og verdens skove. Det gør vi bl.a. ved at efterleve kravene i henhold til den internationale standard for PEFC COC certificering. Certificeringen omhandler sporbarhed af træprodukter produceret af træ fra bæredygtig skovdrift. Forkortelsen PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift er udviklet og vedligeholdes af PEFC Danmark og du kan læse mere om ordningen på PEFC Danmarks hjemmeside: www.PEFC.dk Ved at vælge PEFC-certificerede produkter, er du med til at sikre verdens skove, og at biodiversiteten kan opretholdes, så de dyr, planter og mennesker, der lever af – og i – naturen ikke tager skade.

  Norlund har CoC sporbarhedscertificering inden for PEFC og du er velkommen til at downloade vores certifikat.

  PEFC Certifikat

  Norlund er godkendt til varmebehandling (ISPM 15) i henhold til den internationale plantesundhedskonvention IPPC standard for behandling og mærkning af træemballage.

  Norlund er certificeret af Naturerhvervstyrelsen til at varmebehandle træ og paller i henhold til ISPM 15. Det betyder, at træet er varmebehandlet (HT) til minimum 56° C i minimum 30 min., målt i træets kerne.


  ISPM15 Certifikat

  Vi har haft energiledelse siden 2015 og opnået store besparelser på såvel el som varme. Vi følger energiforbruget på daglig basis og har i alt 85 målepunkter på hele fabrikken inden for el, varme, diesel og vand.

  Energiforbruget er pr. m3 savet træ er faldet i perioden med 30-40%.

  Miljøledelse Certifikat - Dansk

  Environmental Management Certificate - English

Vi vil hjælpe dig så godt som muligt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere omkring vores certificeringer, så tag endelig fat i os

Kontakt os