Ambition

Norlund har en ambition om en nuludledning af CO2 i 2025 for scope 1 & 2 og samtidig arbejder vi på at minimere vores klimaaftryk for scope 3.

Vi har beregnet vores klimaaftryk ved anvendelse af den Internationalt anerkendte metode, GHG-protokollen. Opgørelsen giver os et overblik over, hvor vores klimaaftryk er størst og dermed også, hvor der er muligheder for at gøre en indsats, der minimerer vores klimaaftryk. Vores arbejde med at reducere klimaaftrykket understøttes af vores certificerede energiledelsessystem, der gør at vi har fokus på at minimere forbruget af energi og tænker energieffektivitet ind i mange af vores aktiviteter – fra indkøb til daglig drift og vedligehold.

 

Udover fokus på vores klimaaftryk og energiforbrug, har vi en ambition om at være affaldsfrie i 2030 – men den rejse er kun lige påbegyndt og vi er ved at skabe et grundigt overblik over affald og muligheder for indsatser.

Vej mod målet

  • Vi indkøber grøn strøm, selv om vi godt ved det ikke reducerer den samlede udledning af CO2
  • Vi har udskiftet alle trucks til el trucks
  • Vi har udskiftet vores plast til indpakning af tørret træ til en type med et 39% lavere CO2 aftryk/kg PE end det produkt vi anvendte før.
  • Vi har isoleret vores tørrestuer & installeret nyt styringssystem på alle 10 tørrestuer
  • Vi har etableret energistyring,  så vi kan følge vores forbrug på de enkelte anlæg
  • Vi har udskiftet al vores belysning til LED og optimeret tænd & sluk tider
  • Vi har tilsluttet os SBTi for SMV’er og forpligtet os til årligt at rapportere om vores klimaaftryk for scope 1, 2 og 3.