Liste over alle vores datablade

I vedlagte datablade over vores produkter, findes alle tilgængelige oplysninger så som: Pakkestørrelser, antal lag i pakke, certificeringskrav, krav til tolerancer i længde- og i bredderetning, kvalitet, fugt, bomkant mv.

  EPDen er et datablad på utørret tømmer og høvlet konstruktionstræ, der måler kg CO2 pr. kubikmeter:

  Direkte sammenligning af utørret tømmer og høvlet konstruktionstræ med hhv. nordisk og dansk oprindelse, viser at den nordiske belaster klimaet med 39 % mere CO2 end den danske, hvor forskellen primært ligger i transporten. I produktionsleddet er den danske dog også bedst, da den nordiske variant er mere end 6 % mere CO2 holdig end den danske.

   

  EPD Utørret EPD Høvlet

  C18 styrkesorteret, savskåret, ej tørret.

  Dansk Tømmer

  C24 styrkesorteret, høvlet, ISPM15, tørret.

  Spærtræ

  Høvlet, ISPM15, tørret.

  Reglar

  C18 styrkesorteret, høvlet, ISPM15, tørret.

  Krav til Taglægter, Taglægter

  Høvlet, ISPM15, tørret.

  Skillerumslægter

  Høvlet, ISPM15, tørret.

  Støbeforskalling

  Savskåret, ej tørret.

  Strøer

  Høvlet med 4 rundede hjørner, ISPM15, tørret.

  Høvlet Forskalling

  Trykimprægneret Kl. DS/EN 351-1/P1, egaliseret, ej tørret.

  Klemlister