Råtræ

Bæredygtighed er et af nøgleordene for Norlund, både når det handler om miljøet og når det handler om virksomhedens evne til at tilpasse sig markedet.

Norlund anvender primært nåletræ fra de danske skove og en stor del er PEFC og FSC certificeret.

Vi anvender primært nedenstående træarter:

  • Rødgran (Picea Abies)
  • Sitka (Picea Sithcencies)
  • Ædelgran (Abies Alba)

Norlund forarbejder ca. 30% af den samlede mængde nåletræ, der afsættes til savværksindustrien i Danmark.

Kontakt

Simon Mikkelsen
Produktions- og Indkøbschef
+45 2268 6848