JOB HOS NORLUND

Norlund er en virksomhed i løbende udvikling og med medarbejdere kendetegnet ved en høj grad af faglighed, personligt engagement og professionalisme.

Hvis du har lyst til at være en af os, så er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Hvis du søger job i produktionen bedes du udfylde jobansøgningsskema til venstre. Skema sendes pr. mail til job@norlundwood.com.

Hvis du søger job i administration, økonomi eller salg, bedes du sende ansøgning og CV pr. mail til job@norlundwood.com.

Vi behandler naturligvis din ansøgning 100% fortroligt, og vi opbevarer og håndterer dine oplysninger i henhold til gældende persondatalovgivning.

Undlad venligst at oplyse cpr-nummer eller andre følsomme oplysninger i din ansøgning og CV.

Rekrutteringsprocessen

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering pr. mail som bekræftelse på modtagelsen.

Ved enhver ansættelse er målet at ansætte den bedst mulige kandidat til jobbet. Processen begynder med afklaring af job og kvalifikationskrav samt hvilke personlige egenskaber den rette kandidat skal have. I vurderingen kan indgå, at vi også har plads til at tage et socialt ansvar.

Efter denne første udvælgelse gennemføres en række ansættelsessamtaler. Antal og deltagere i disse samtaler afhænger af hvilket job, der er tale om. Under ansættelsessamtalen fortæller vi mere om jobbets indhold og vores forventninger til den kommende medarbejder. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål til jobbet og virksomheden.

Interne ansøgere til job sidestilles med eksterne ansøgere.

Vi tilstræber altid at ansætte den person med de bedste kvalifikationer til jobbet. Dette sker uanset social eller etnisk tilhørsforhold, køn, alder, politisk anskuelse, seksualitet, handicap eller livssituation.
Dog gælder det, at enhver ansøger skal kunne tale og forstå engelsk i et omfang, som gør, at der heri ikke består nogen hindring for arbejdets udførelse. Yderligere skal enhver medarbejder kunne et minimum af danske udtryk relevante for jobbet og samtidig forpligte sig til at udbygge danskkundskaberne.

Efter Samtalen

Efter samtalen vurderer vi ansøgerne, og den bedst egnede bliver tilbudt jobbet. Du hører naturligvis også fra os, hvis du ikke bliver tilbudt jobbet.

Håndtering af personoplysninger under rekrutteringsprocessen

Personoplysninger indhentet under rekrutteringsprocessen er kun tilgængelige for de personer, der deltager i ansættelsesprocessen.

Referencer

Indhentning af referencer på ansøgere kan alene ske, såfremt der er indhentet et forudgående skriftligt samtykke fra ansøgeren.

Opbevaring af ansøgning, CV mv. efter evt. afslag

Oplysninger om ansøgere slettes normalt, når det står klart, at ansøgeren ikke vil få tilbudt job. Oplysninger om ansøgere, der fortsat indgår i rekrutteringsprocessen, opbevares indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet, og der er indgået ansættelsesaftale med den udvalgte kandidat.

Det kan være relevant at opbevare oplysninger om ansøgere efter at afslag er meddelt til brug for senere rekrutteringer. Oplysningerne kan kun opbevares, såfremt den enkelte ansøger har givet sit skriftlige samtykke hertil, ligesom oplysningerne maksimalt må opbevares i op til 6 måneder efter samtykke er givet.

Samtykke indhentes skriftligt. Ved ansøgning om job i produktion afgives samtykke ved afkrydsning af felt i ansøgningsskema. For øvrige uopfordrede ansøgninger skal samtykke indgå i ansøgning, hvis opbevaring til senere rekruttering ønskes.

Ved udløb af 6 måneders perioden slettes oplysningerne og fysiske dokumenter makuleres.

Generel information i øvrigt om vores håndtering af persondata kan findes her på hjemmesiden.

Job hos Norlund

Hvis du har lyst til at være en af os, så er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning.

Gå til ansøgningsskema