Produktion af konstruktionstræ af høj kvalitet er en af vores styrker. Vi er certificerede til at producere og CE mærke styrkeklasserne C14 (T0), C16, C18 (T1), C24 (T2).

Produkterne styrkesorteres enten maskinelt eller visuelt. Spær træ samt taglægter tørres og dry grades. Konstruktionstræ – spær og taglægter – sorteres i henhold til gældende sorteringsregler beskrevet i den fælles nordiske standard INSTA 142, der beskriver reglerne for visuel styrkesortering af konstruktionstræ. Maskinsorteret spær træ (C24) sorteres i henhold til DS/EN 14081-1+A1 på godkendt maskinsorteringsanlæg.

Utørret konstruktionstræ

Konstruktionstræ, der ikke er tørret, men styrkesorteret anvendes ofte til halbyggeri eller anden byggeopgave, hvortil træets fugtindhold er uden betydning, fordi konstruktionen ikke lukkes inde.

Utørret konstruktionstræ kan leveres på eksakt stykantal pr. dimension og længde og med en meget kort leveringstid. Standardlængderne spænder fra 3,0 m op til og med 6,0 m.

Tørret konstruktionstræ

Tørret konstruktionstræ anvendes i konstruktioner, hvor det umiddelbart efter indbygning lukkes inde og derfor ikke kan afgive sin fugt. Tørret og dry graded konstruktionstræ kan leveres i styrkeklasserne C14, C16, C18 og C24.

Tørret konstruktionstræ leveres i standardlængder på op til og med 6,0 m og er tørret til et middelfugtindhold på 18% og ingen enkeltværdier over 24%, svarende til kravene for konstruktionstræ, der CE mærkes i henhold til DS/EN 14081-1+A1.

 

Her finder du råd om opbevaring og ydeevnedeklaration

Råd om opbevaring 

Visuel sortering: 

Ydeevnedeklaration DK

Ydeevnedeklaration UK

Maskin sortering: 

Ydeevnedeklaration DK

Ydeevnedeklaration UK

Vi står altid klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål vedr. vores produkter. Er du altid velkommen til at udfylde vores kontaktformular

Kontakt os