Biprodukter

Ved enhver opskæring af træ og efterfølgende forædlingsprocesser fremkommer en anselig mængde biprodukter.

Vi sørger for, at savsmuld, flis, sold og bark bliver til produkter, der kan gøre gavn hos kunderne – f.eks. som råvarer til spånplader, til opvarmningsformål, som afdækning i bede eller som underlag på ridebanen.

Biprodukterne opdeles i følgende hovedgrupper:

  • Flis
  • Sold
  • Savsmuld
  • Bark
  • Findelt bark til afdækning i bede og lignende

Kontakt

Simon Mikkelsen
Produktions- og Indkøbschef
+45 2268 6848