Miljøminister drøftede træproduktion og biodiversitet på Norlund Savværk

Miljøminister Lea Wermelin besøgte fredag 24. januar Norlund Savværk i Rold Skov, hvor hun drøftede biodiversitet og produktionsskov med Danske Træindustrier, TMI og 3F.

Tabet af biodiversitet er en stor udfordring, som miljøminister Lea Wermelin (S) står i spidsen for at løse. Urørt skov er udset som en del af løsningen. På finansloven afsat 20 millioner kroner pr. år de næste fire år til at få mere urørt skov i statsskovene.

Men det er ikke lige meget, hvordan indsatsen tilrettelægges – hvis målet er at få mest mulig biodiversitet for pengene.