33% af dansk nåletræ-produktion er fra Nørlund Savværk i Rebild

Vi dyrker gavntræ i de danske skove – og ikke mindst i Rebild kommune; men kan vi også kalde det ”klimatræ”?

Det område, vi kalder Rold Skov, ejes for hovedparten af fire store ejere, med 1/5 til hver af Naturstyrelsen Himmerland, Nørlund fonden og Villestrup, 2/5 af Lindenborg.

Læs mere her