PEFC Certificering

Norlund ønsker som virksomhed at understøtte en bæredygtig udvikling og være med til at tage et ansvar for miljø, klima og verdens skove. Det gør vi bl.a. ved at efterleve kravene i henhold til den internationale standard for PEFC COC certificering. Certificeringen omhandler sporbarhed af træprodukter produceret af træ fra bæredygtig skovdrift. Forkortelsen PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift er udviklet og vedligeholdes af PEFC Danmark og du kan læse mere om ordningen på PEFC Danmarks hjemmeside: www.PEFC.dk

Ved at vælge PEFC-certificerede produkter, er du med til at sikre verdens skove, og at biodiversiteten kan opretholdes, så de dyr, planter og mennesker, der lever af - og i - naturen ikke tager skade.

Norlund har CoC sporbarhedscertificering inden for PEFC og du er velkommen til at downloade vores certifikat.